Нашата мисия

Сдружение с идеална цел регистрирано по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел за разпространяване принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите. Правна конструкция, която разпределя политическата власт равномерно между законодателна, съдебна и изпълнителна власт.

Основополагаща идея

Принципът на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите е продължение на теориятата за разделение на властите. Това е механизъм, който поставя законодателна, изпълнителна и съдебна власт в положение на взаимозависимост и взаимоограничаване, за да се гарантира, че нито една власт няма да взема връх над останалите.

Как ще постигнем промяната?

Промяна на конституционния ред в България е в ръцете на политическите партии. Необходимо е широко съгласие между тях, за да се отключи възможността за промяна на основния ред в държавата.

Принципи

Ние сме носител на посланието за принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите. Ние ще търсим връзка с всички политически формации, за да могат те да поемат своята отговорност предвидена по закон и да осъществят политическата воля на гражданите.

Гражданска Платформа за Ефективно Разделение на Властите

Ние сме непартийно сдружение с идеална цел, регистрирано по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ. Всеки български гражданин, който подкрепя целите на сдружението може да членува в него. Мисията на сдружението е да представи на обществеността какво е принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите.

Прочети повече

Vlastite_footer Logo


Гражданска Платформа за Ефективно Разделение на Властите очаква вашите въпроси, коментари и идеи!

Име

e-mail

Тема

Вашите въпроси/коментари