Гражданска платформа за ефективно разделение на властите е непартийно сдружение с идеална цел, регистрирано по смисъла на закона за юридическите лица с нестопанска цел – ЗЮЛНЦ. Всеки български гражданин, който подкрепя целите на сдружението може да членува в него. Мисията на сдружението е да представи на обществеността какво е принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите и да създаде необходимия натиск, за промяна на политическия модел на страната в съответствие с този принцип.

Основател и председател на сдружението е Слави Василев- роден през 1984г. в София. Завършил е международни отношения- степен бакалавър в Бостънския университет през 2008г. По настоящем живее и работи в София.

Основната идея е, че трите власти, изпълнителна, законодателна и съдебна, трябва да се превърнат в един организъм, който да се самоконтролира, самоограничава и балансира.

Натискът от страна на гражданите е единствения начин да променим политическата система. За да се осъществи той е необходима цел, която ясно да покаже какъв е пътя към промяната, за да може гражданите да се обединят около нея.