Защо да стана член?

Членството е предвидения по закон начин гражданите да подкрепят едно сдружението с идеална цел. То е формален акт. Членството не бива, обаче, да навежда мисълта Ви към ролята и дейността на политическа партия. Ние сме политическа организация, защото мисията ни е с политически характер, но ние не целим да участваме на избори, за да печелим мандати в държавна или общинска администрация.

Мисията

Мисията на сдружението е да представи една различна гледна точка за държавността и властите и да обедини общественото мнение в правотата и ефектите от принципа на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите. Членство в сдружението означава, че подкрепяте този прицип и предвидения от сдружението начин да се простигне той при сегашната политическа конюнктура. Членството е формален акт от Ваша страна. Публичното отражение на това приемане е смисълът на членстово в сдружението.

Вашата отговорност

Вашата подкрепа за този принцип не е обвързаща нито със срокове нито с резултати за постигане на целите на сдружението. Постигането на целта е колективна отговорност. Сдружението не Ви обвързва с каквито и да е политически формации и няма връзка с вашите партиини принадлежности или политически пристрастия. Вие спокойно може да съчетаете членството си в дадена политическа партия с това в гражданската платформа за ефективно разделение на властите. Целите на сдружението не са несъвместими с целите на останалите политически организации, тъй като никой не е против разделението на властите.

Значението на вашата подкрепа

За сдружението, членството е всичко що се касае до изпълнението на целите. То оразмерява силата на прокрепата за принципa на взаимозависимост и взаимоограничаване на властите сред обществото. Това е основният и вероятно единствен начин да се приложи този принцип. Вашата подкрепа е силата, която ще позволи да изведем логиката и ефектите от него в дневния ред на обществото и оттам в този на политическите партии. Същите те трябва да осъществят ролята предвидена в закона за политическите партии, а именно да “изразяват политическата воля на гражданите”.

Регистрация при Комисия за защита на личните данни

Сдружение ГПЕРВ е удостоверено като администратор на лични данни


Виж файла

СТАНИ ЧЛЕН СЕГА!    • Членството в сдружението не изисква членски внос и дава право да участвам в неговото управление, чрез върховния му орган ‒ Общото събрание на членовете.
    • Регистрация при Комисия за защита на личните данни | свали като pdf
    • Ако желаете, може да свалите бланката от тук и да ни я изпратите попълнена на следния адрес: ГПЕРВ - Централно управление, район Сердика, ул. “Индустриална” №11, 1202 София.