Позиция

Шест месеца след приемането на промените в Конституцията и реформата на съдебната власт: Какво се промени?

Преди година с много шум депутатите постигнаха “историческия компромис” за промяна на съдебната власт. Днес, шест месеца след Конституционната промяна забелязваме как същите порочни практики продължават да се възпроизвеждат въпреки приетите промени, а именно:
1. Кадровата политика на двете колегии продължава да е под прякото влияние на едно мнозинство, което внимателно се старае да не сложи някой неудобен (независим) съдия на ключов пост. Един от многото примери за това е изборът на ВСС за председател на Софийския апелативен съд (САС). В онзи момент, предпочитаният кандидат на над 70% от колегията беше Нели Куцкова, съдия с безорна репутация. Въпреки това нейната кандидатура беше отхвърлена без мотиви на два пъти, а ВСС избра друг кандидат, Даниела Дончева, за председател за съда, в който попадат всички дела с висок материален интерес от цяла Западна България, както и делата срещу магистрати и висши властови фигури.
2. Прокурорската колегия е също зависима от политическия елит но с подсилващ елемент: строгата йерархична структура на това звено. Наложеният след съдебната реформа паритет между прокурори избрани от колегията и тези избрани от НС (пет избрани от колегията и пет от депутатите) продължава да пречи за инстинската независимост на прокуратурата, която трябва да се ползва с подкрепата на големите парламентарни групи, за да може ВСС да избере главен прокурор. След избора на тази централна личност, йерархичната структора предопределя степента на зависимост на прокуратурата.

Нашата позиция е, че съставът на висшият съдебен съвет трябва да се състои от съдии, прокурори и следователи избрани от колегията магистрати, без квота на Народното събрание. Претекстът, че законодателната власт осъществява контрол за прозрачност в дейността на съдебната система е прикрит механизъм за влияние на политическата класа в съдебната система. Съдебната власт е обвързана с политическата класа, защото съдиите и прокурорите са зависими от волята на тези няколко лица, избрани от парламента, които имат последната дума в кариерното развитие и дисциплинарното производство на магистратите натоварени да правораздават в името на народа.

Докато това съотношение в състава на ВСС не се промени в полза на колегията магистрати, независима съдебна система няма да имаме и разделението на властите ще продължава да бъде мит в българската политическа система, а оттам и истинската демокрация и върховенството на закона.

От УС на Гражданска платформа за ефективно разделение на властите.
14/07/2016

About Author

Connect with Me:

Leave a Reply

  • Theme Settings